top of page

Fotófelhasználási feltételek

Referenciafotózás

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fotós által átadott képek jelen szerződésben foglaltak szerint történő, nem kizárólagos felhasználási jogát vásárolja meg, a képek szerzői és tulajdonjoga a fotós tulajdonában maradnak.

A fotós az elkészített képeket az érdekkörébe tartozó médiában, mint referencia képeket saját vízjelével ellátva megjelenítheti, a Megrendelő nevének feltűntetésével, megjelölésével.

A Megrendelő különösen nem jogosult a képek szerkesztésére, vagy azok bármely tulajdonságának a megváltoztatására.

A Fotós által készített képeket a Megrendelő módosítások és változtatások nélkül jelenteti meg, ahol lehetséges a szerzőre történő hivatkozással.

Az elkészült képeket a Megrendelő szabadon használhatja bármely az érdekkörébe tartozó médiában a fotós nevének megjelölésével.

Harmadik félnek történő átadás esetén harmadik fél a képeket használhatja referencia céljából, de saját haszonszerzésre vagy üzletszerzésre és marketing tevékenységre nem. Nem indíthat saját tevékenysége reklámozása céljából hirdetést a képekkel, nem használhatja katalógusban a Megrendelő és a Fotós írásos engedélye nélkül.

A Fotós által készített képek minden egyéb más módon történő felhasználása – pl. nyomtatott sajtó, katalógus, óriásplakát, stb. - a Megrendelő és a Fotós további előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

Harmadik fél a fotókat csak a szerző/fotós és a Megrendelő megjelölésével használhatja.

A Megrendelő köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a Fotós által átadott képek felhasználásra vonatkozó előírásokat a Megrendelővel kapcsolatba kerülő harmadik személyek is maradéktalanul betartsák. Amennyiben a képek előzetes engedély nélkül jelennek meg, úgy a képek szerzői jogával rendelkező Fotós önállóan felléphet a képek eltávolítása végett, egyúttal követelheti az okozott kárának a megtérítését.

Megrendelő felel az azzal okozott károkért, ha a képek felhasználására a Szerző hozzájárulása nélkül engedélyt ad harmadik személynek.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Fotós által nyújtott szolgáltatás,és az ahhoz kapcsolódó ár kizárólag a Megrendelő részére szólnak. Amennyiben a Megrendelő harmadik félnek szeretné az elkészült képeket átadni, azt kizárólag a Fotós engedélye alapján teheti meg.

A képek jelen szerződés alapján történő felhasználását illető, itt nem részletezett kérdéseit illetően az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogokrólaz irányadóak.

Minden további, a fentiektől eltérő felhasználást egyedi szerződésben rögzítünk. Amennyiben nem kötünk egyedi szerződést, abban az esetben a fentebb olvasható felhasználási feltételek érvényesek. 

bottom of page